Thema 2019: SchatRijk!

Het thema van de KinderBijbeKeet 2019 is ‘SchatRijk!’.  Het is zo fijn om te weten dat de Heere God ons lief heeft en dat wij van grote waarde zijn voor Hem. Wij zijn een parel in Zijn hand.

We willen jullie dit graag vertellen tijdens de laatste week van de zomervakantie. Je komt toch ook? En neem je ook een vriendje of vriendinnetje mee? Iedereen is namelijk welkom!

We gaan natuurlijk weer allerlei leuke dingen doen. Knutselen, sport en spel, FF chillen. Ook Jesse en Yara zijn er weer! We gaan ook weer een mooie weettekst aanleren, daar kun je dan altijd weer aan terug denken als je verdrietig of blij bent.