Gebedskalender

Voor wie mee wil leven voor, tijdens en na de KinderBijbelKeet-week is er een gebedskalender beschikbaar. Op deze kalender staan gebedspunten maar ook worden de verhalen uit de Bijbel genoemd die we gaan behandelen op de Keet-dagen.

Gebed is altijd nodig. De mensen van de KinderBijbelKeet willen graag veel kinderen bereiken met het Evangelie en dat kunnen we niet zonder de hulp van de Heilige Geest. Bidden jullie mee?

Gebedskalender 2019